NOTICIAS


Las síntesis de los proyectos presentados a Uhinak Bekak ofrecen prespectivas novedosas

En esta primera edición, se han presentado más resúmenes de los esperados para optar a las becas otorgadas por ambas fundaciones. Las síntesis de las investigaciones se refieren a temas de gran interés y la mayoría ofrecen nuevos análisis y perspectivas.

Uhina Bekak

IparHegoa eta Iratzar Fundazioko ordezkariak oso pozik agertu dira

Los representantes de las fundaciones IparHegoa e Iratzar valoran positivamente las solicitudes recibidas para la adjudicación de la primera edición de Uhina Bekak.

Más de una quincena de candidatos y candidatas han presentado la síntesis de su trabajo para acceder a las becas ofertadas por ambas fundaciones. Las síntesis de las investigaciones versan sobre temáticas de gran interés y aportan, en su mayoría, análisis y prespectivas novedosas.

Los proyectos presentados deberán superar, ahora, la evaluación, que se llevará a cabo entre  expertos académicas y académicos, en colaboración con los responsables de las fundaciones, para definir si cumplen los requisitos mínimos para la adjudicación de la beca.

La solidez y calidad del proyecto presentado,  el nivel lingüístico, la novedad que pueda suponer el proyecto en relación al tema a tratar, el interés y actualidad del tema, el género de las y los solicitantes, la intención de premiar a la ciudadanía de diferentes territorios de Euskal Herria, son entre otros, agunos de los aspectos que se valorarán.

Los representantes de ambas fundaciones han anunciado que el próximo día 15 de enero del 2021 harán públicas las adjudicaciones de las siete becas otorgadas, para este curso 2020-2021.

 

IparHegoa eta Iratzar fundazioetako ordezkariek positiboki baloratu dituzte Uhinak Bekak -Euskal Herriko pentsamendu kritikoa saretzeko eta sustatzeko sortutako- lehen edizioaren esleipenerako jasotako eskaerak.

Lehen edizio honetan espero baino hautagai gehiagok euren laburpena aurkeztu dute, bi fundazioek eskainitako bekak eskuratzeko. Ikerketen sintesiak interes handiko gaiei buruzkoak dira, eta gehienek analisi eta ikuspegi berriak eskaintzen dituzte burujabetza politikoa, ekonomia, feminismoa, sindikalgintza, euskara, kulturgintza, gure historia, iragana eta etorkizunari buruz.

Orain, aurkeztutako proiektuek, beka esleitzeko gutxieneko baldintzak betetzen dituzten zehazteko, aditu akademiko eta fundazioetako arduradunen artean egingo den ebaluazioa gainditu beharko dute.

Besteak beste, aurkeztutako proiektuaren sendotasuna eta kalitatea, hizkuntza-maila, landu beharreko gaiari dagokionez proiektuak izan dezakeen berritasuna, gaiaren interesa eta gaurkotasuna, eskatzaileen generoa eta Euskal Herriko hainbat lurraldetako herritarrak saritzeko asmoa dira baloratuko diren ezaugarriak.

Bi fundazioetako ordezkariek jakinarazi dute 2021eko urtarrilaren 15ean argitaratuko dituztela 2020-2021 ikasturterako emandako zazpi beken esleipenak.


IPARRORRATZAERRIA
TWITTER